Valtakunnalliset erikoiskerhot

Aihefilatelistit ry

Yleistä

Maamme aihefilatelistien valtakunnallinen yhdistys Aihefilatelistit ry perustettiin vuonna 1954. Sen toiminta-ajatuksena on aihefilatelian edistäminen ja jäsentensä aihefilateelisen tietotason säilyttäminen ja nostaminen. Toimintamuotoja ovat kerhoiltojen pitäminen, oman lehden julkaiseminen ja näyttelyiden järjestäminen. Yhdistykseen kuuluu yli 100 aikuisjäsentä, joista puolet pääkaupunkiseudulta. Jäsenten keräilyaiheet vaihtelevat Afrikan siirtomaakaudesta öljyyn.

 

Kerhoillat

Yhdistyksen kerhoillat ovat kuukauden viimeisenä tiistaina klo 17.00-19.00. Kokoontumispaikkana on Suomen Filatelistiseuran kerhotila Lönnrotinkatu 32 B. Kerhoillan pääohjelmanumerona on filateelinen esitelmä tai alustus (esim. kerholaisten omien kokoelmien esittely) keskusteluineen. Sen ohella jaetaan ajankohtaista informaatiota filateliasta. Alan lehtiä ja huutokauppaluetteloita on nähtävillä. Kerhoilloissa tapahtuu myös vaihto/myyntitoimintaa. Yhdistys järjestää vuosittain koulutusta, jossa jäsenet saavat neuvoa mm. aihekokoelmien rakentamisesta.

 

Aihefilatelisti-lehti

Kerholla on oma lehtensä nimeltään Aihefilatelisti, jota yhdistys on julkaissut vuodesta 1960. Lehti on painettu, B5-kokoinen ja ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Se kuuluu jäsenetuihin, mutta on myös ulkopuolisten tilattavissa. Hinta oli uusille tilaajille 25 euroa vuonna 2018.

Lehden päätoimittajana toimii 

    Jari Majander
    Aihefilatelistit ry
    PL 34, 00101 Helsinki

 

Näyttelyt

Eräs seuran toiminnan kulmakivi on postimerkkinäyttelyiden järjestäminen yksin tai jonkun muun kerhon kanssa. Ensimmäiset omat kansalliset näyttelynsä Aihefilatelistit järjesti 1960-luvulla (Safex 64 ja 69). Sitten oli vuorossa Pohjoismainen näyttely Motiva 76. Kansalliset näyttelyt Helsinki 85 ja 90 yhdistys järjesti yhdessä Suomen Filatelistiseuran kanssa. Filatelia 93:ssa yhteistyökumppani oli Eesti Filatelistit. Syksyllä 1998 Aihefilatelistit järjesti kansallisen aihenäyttelyn Motiva 98:n, näyttelypaikkana Stockmannin tavaratalo Helsingissä. Yhdistys järjesti rajoitetun kansallisen postimerkkinäyttelyn FILATELIA 2003 Postimerkkimessujen yhteydessä. Lukuisista propagandanäyttelyistä suurimmat ovat olleet Aihe- ja postihistoria 88 ja Porkkala 92 sekä aihefilatelistien 60-vuotisjuhlanäyttely Stamp Forum 2014. Viimeksi Aihefilatelistit järjesti kokoelmat Stamp Forum 2019 -näyttelyyn. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti myös kansainvälisiin näyttelyihin.

 

Vuosien 2019-2021 postimerkkinäyttelyitä:

Stamp Forum 2019, kerhonäyttely, Helsinki 24.-27.10.2019
Aihefilatelian EM-kilpailut, Verona 22.-24.11.2019, Italia
SFEx2020, kansallinen näyttely, Helsinki 28.-29.3.2020   
LONDON 2020, FIP-näyttely, 2-9.5.2020, Lontoo
NORDIA 2020, pohjoismainen näyttely, Malmö Ruotsi 4.-6.9.2020
NORDIA 2021, pohjoismainen näyttely, Kuopio 12.-14.3.2021
IBRA 2021, FIP-näyttely 6.-9.5.2021 Essen, Saksa

 

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä:
    Aihefilatelistit ry
    PL 34, 00101 Helsinki

joka on yhdistyksen pääasiallinen osoite. Jäsenyys tulee voimaan, kun hakija on maksanut hänelle lähetetyn jäsenyysmaksun. Sen suuruus päätetään vuosittain helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa. Vuonna 2019 aikuisjäsenen vuosimaksu on 28 euroa ja nuorten 10 euroa. Jäsenmaksuun sisältyy Aihefilatelisti-lehti. Jäsenmaksut maksetaan lehden mukana tulevaa laskua vastaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Aihefilatelistit ry on Suomen Filatelistiliitto ry:n jäsenjärjestö.

 

Kontaktihenkilöt

Aihefilatelistit ry:n puheenjohtajana toimii
    Seppo Salonen
    Koukkuniementie 8 A 3
    02230 Espoo

Jäsenasioita hoitaa yhdistyksen sihteeri
    Jari Majander
    Aihefilatelistit ry
    PL 34, 00101 Helsinki

Muina hallituksen jäseninä toimivat Ulla Kemppilä, Johan Blomster ja Pertti Hurmerinta.

 

Kerho-ohjelma

Kaikki aihekeräilystä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan yhdistyksemme toimintaan. Kerhoilloissa tapahtuva vierailu on monelle pääkaupunkiseutulaiselle ollut usein liittymisen ensi askeleena. Kerhoilta pidetään (kesä- ja heinäkuuta lukuunottamatta) kunkin kuukauden viimeisenä tiistaina klo 17.00-19.00, ja paikkana on Suomen Filatelistiseuran kerhotila, Lönnrotinkatu 32 B, Helsinki.

 

Kerhoillat

Kerhoiltojen ohjelmaa ylläpidetään ja muutoksista tiedotetaan Aihefilatelistien Facebook- sivuilla.

 

Facebook-sivut

Aihefilatelistit on nyt myös Facebookissa! Sivut löytyvät osoitteesta www.facebook.com/aihefilatelistit. Facebook-sivut ovat kaikille avoimet, tervetuloa mukaan!

 

Keskusteluryhmä

Aihefilatelistien keskusteluryhmän tarkoituksena on toimia Aihefilatelistit ry:n jäsenten yhteisenä sähköisenä keskustelukanavana. Keskusteluryhmän aiheina ovat mm. Aihefilatelistit ry:n toiminta, filatelia yleensä ja erityisesti tietysti aihefilatelia. Keskusteluryhmää käytetään tiedotuskanavana ajankohtaisista yhdistystä koskevista tapahtumista, ohjelmamuutoksista, koulutustilaisuuksista ym. Se sopii myös vapaamuotoiseen keskusteluun aihefilatelisteja kiinnostavista asioista. Keskusteluryhmä on jäsenetu ja siten avoin vain yhdistyksen jäsenille.

takaisin