Ruotsi Ringtyp 1877

StampForumiin 2018 tehty kokoelma.