Liittokokouksen 2021 päätöksiä

Jäsenmaksuihin ei korotuksia, hallitukseen kaksi uutta henkilöä.

Vuoden 2021 liittokokous pidettiin virtuaalisena Teams-palaverina 15.5.2021. Kokouksessa oli edustettuna vajaa puolet Filatelistiliiton jäsenyhdistyksistä, joten ainakin osa kerhoista taisi vierastaa tällaista kokousmuotoa. Ihan suotta, sillä kokous saatiin hyvin vietyä läpi sille varatussa ajassa kokouksen puheenjohtajan Ari Muhosen johdolla ja kaikki osallistujat saivat äänensä kuuluviin.

Tärkeimpiä kokouksen päätöksiä olivat:

  • Jäsenmaksujen pysyminen vuoden 2020 tasolla, eli Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Virossa asuvilta 60 euroa, muualla Euroopassa 69 ja Euroopan ulkopuolella asuvilta 80 euroa. Uutta on, että uusille jäsenille tarjotaan ensimmäisen kahden vuoden jäsenyys 50% alennuksella. Kerhojen maksama liittojäsenmaksu pysyi myös ennallaan 3 eurossa, kuitenkin vähintään 30 euroa / jäsenyhdistys. 
  • Liiton sääntömuutokset hyväksyttiin lähes hallituksen esittämässä muodossa. Liittokokouksen teknisiin järjestelyihin liittyen sääntöihin tehtiin keskustelun perusteella pieni tarkennus. Uudet säännöt tulevat voimaan (ja näille sivuille) Patentti- ja Rekisterihallituksen (PHR) hyväksynnän jälkeen.
  • Hallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia, kun uusiksi jäseniksi tulivat valituiksi Heidi Heiniö Helsingistä ja Pekka Nuikki Sipoosta. Heidin ja Pekan esittelyt tulossa lähiaikoina. Molemmat tuovat varmasti uusia ajatuksia ja käyttökelpoista markkinointi- ym. kokemusta Liiton hallitukseen. Toivotamme menestystä paitsi uusille jäsenille myös koko hallitukselle.

Liittokokouksesta tarkemmin näillä nettisivuilla ja Filatelisti-lehdessä pikapuoliin.