Uusien jäsenien vastaanottoa kehitetään kerhoissa ja Liitossa

Kynnystä tulla mukaan yhdistystoimintaan halutaan madaltaa.

Moni postimerkkejä harrastava tuntee varmasti kiinnostusta kerhotoimintaa kohtaan, mutta kynnys tulla mukaan koetaan usein varsin korkeaksi. Tämä pelko ei ole ihan perusteeton, monilla kerhoilla on varmasti petrattavaa siinä, miten uudet ihmiset huomioidaan ja otetaan vastaan. 

Ihmisten huomioiminen, inhimillisyys, on tavattoman tärkeää. Tämä tiedetään jäsenyhdistyksissäkin hyvin, sillä kaikissa järjestetyissä aluetapaamisissa on yhtenä isoimpana asiana nostettu esille se, miten uudet jäsenet otettaisiin kerhoissa parhainten huomioon. On kaivattu näkemyksiä, ideoita ja kokemuksia, miten uuden jäsenen huomioiminen on hoidettu muissa kerhoissa.

Liitossa on tähänkin asiaan tartuttu. Liittohallituksen jäsenen Heidi Heiniön johdolla koottiin työryhmä, jonka jäseninä olivat Klaus Juvas Paraisilta, Jari Kovalainen Heinolasta ja Ari Hämäläinen Kuopiosta. Työryhmä pohti ja haastattelikin keräten ajatuksia. Työn tuloksena on syntynyt esitys, suositus, seikoista, joita kukin kerho voisi tahoillaan ajatella ottavansa huomioon, kun kerhoon tulee uusi jäsen, miten hänet saa tuntemaan itsensä todella tervetulleeksi, opastamaan filatelian polulle ja saada integroitua hänet kerhoon – eli jäämään jäseneksi.

Suositus kokonaisuudessaan, sekä koko joukko muuta hyödyllistä tietoa, löytyy oheisesta liitteestä.
 

Uuden jäsenen vastaanottaminen

Huomioitavaa uuden jäsenen vastaanottamisessa yhdistyksessä