Näyttelytuomarit

Filatelistiliitolla on kaikkiaan 17 aktiivista näyttelytuomaria, jotka ovat päteviä toimimaan seuraavan statuksen omaavissa näyttelyissä:

 

FIP-näyttelyt 

 • Seija-Riitta Laakso - postikortit, kansallisella tasolla myös aihefilatelia
 • Jari Majander - aihefilatelia, kansallisella tasolla myös avoin filatelia
 • Ari Muhonen - postihistoria ja kirjallisuus
 • Jussi Murtosaari - perinteinen filatelia, kansallisella tasolla myös postihistoria
 • Jukka Mäkinen - leimamerkit (team leader) ja aihefilatelia
 • Jussi Tuori - perinteinen filatelia, ehiöt, leimamerkit ja postihistoria; myös team leader

 

Pohjoismaiset näyttelyt (edellisten lisäksi)

 • Petteri Hannula - postihistoria, kansallisella tasolla myös kirjallisuus
 • Jukka Mäkipää - perinteinen filatelia 
 • Risto Pitkänen - postihistoria, kansallisella tasolla myös postikortit
 • Jukka Sarkki - perinteinen filatelia, leimamerkit
 • Harry Swanljung - nuorisofilatelia

 

Kansalliset näyttelyt (edellisten lisäksi)

 • Esa Aaltonen - perinteinen filatelia
 • Harry Dunkel - avoin filatelia 
 • Ari Jurvanen - perinteinen filatelia
 • Jarkko Leppänen - aihefilatelia
 • Allan Pihl - postikortit
 • Janne Sahlstein - postihistoria
 • Olli Turunen - maksimifilatelia, postikortit
 • Heikki Virtanen - avoin filatelia

 

Tuomariharjoittelijat

Suomen Filatelistiliitto päätti tammikuussa 2020 aloittaa koulutuksen uusien tuomarien saamiseksi mukaan tuomaritoimintaan. Koulutus järjestetään ryhmittäin seuraavasti:

 • Ryhmä 1 (perinteinen filatelia, ehiöt, leimamerkit): Esa Kärkäs
 • Ryhmä 2 (postihistoria, lentoposti): Tuomas Juvonen

Koulutus alkaa keväällä 2020 ja se päättyy viimeistään vuonna 2023.

 

Seniori- ja reservituomarit

Tuomaritoiminnan uusittujen "pelisääntöjen" mukaisesti tuomarikunnassa on otettu käyttöön kaksi uutta statusta: "Seniorituomarit" ja "Reservituomarit".

Seniorituomarit eivät ikänsä puolesta toimi enää näyttelytuomareina, mutta he voivat edelleen osallistua tuomaripäiviin ja heitä voidaan käyttää asiantuntijoina näyttelyissä.

Aktiivituomari siirtyy reserviin, ellei hän ole aktiivisesti osallistunut tuomari- ja näyttelytoimintaan. Reservistä voi myöhemmin palata aktiiviksi osallistumalla tuomaripäiviin ja osoittamalla riittävää pätevyyttä tuomariharjoittelun ja oman kokoelman esittämisen muodossa.