Näyttelytuomarit

Filatelistiliitolla on kaikkiaan 17 aktiivista näyttelytuomaria, jotka ovat päteviä toimimaan seuraavan statuksen omaavissa näyttelyissä:

 

FIP-näyttelyt 

 • Jari Majander - aihefilatelia, kansallisella tasolla myös avoin filatelia
 • Ari Muhonen - postihistoria, Pohjoismaisella tasolla myös kirjallisuus
 • Jussi Murtosaari - perinteinen filatelia, kansallisella tasolla myös postihistoria
 • Jukka Mäkinen - leimamerkit ja aihefilatelia
 • Jussi Tuori - perinteinen filatelia, ehiöt, leimamerkit, postihistoria; myös team leader

 

FEPA-näyttelyt (edellisten lisäksi)

 • Raino Heino - aihefilatelia

 

Pohjoismaiset näyttelyt (edellisten lisäksi)

 • Petteri Hannula - postihistoria, kansallisella tasolla myös kirjallisuus
 • Seija-Riitta Laakso - postikortit, kansallisella tasolla myös aihefilatelia
 • Jukka Mäkipää - perinteinen filatelia  
 • Jukka Sarkki - perinteinen filatelia, leimamerkit
 • Harry Swanljung - nuorisofilatelia

 

Kansalliset näyttelyt (edellisten lisäksi)

 • Esa Aaltonen - perinteinen filatelia 
 • Juha Kauppinen - postihistoria
 • Jarkko Leppänen - aihefilatelia
 • Allan Pihl - postikortit
 • Risto Pitkänen - postihistoria
 • Olli Turunen - maksimifilatelia, postikortit

 

Tuomariharjoittelijat

Liitolla ei ole tällä hetkellä tuomariharjoittelijoita. Filateelinen toimikunta kutsuu uuden harjoittelijaryhmän, kun uusille tuomareille katsotaan olevan tarvetta.

 

Seniori- ja reservituomarit

Tuomaritoiminnan uusittujen "pelisääntöjen" mukaisesti tuomarikunnassa on otettu käyttöön kaksi uutta statusta: "Seniorituomarit" ja "Reservituomarit".

Seniorituomarit eivät ikänsä puolesta toimi enää näyttelytuomareina, mutta he voivat edelleen osallistua tuomaripäiviin ja heitä voidaan käyttää asiantuntijoina näyttelyissä.

Aktiivituomari siirtyy reserviin, ellei hän ole aktiivisesti osallistunut tuomari- ja näyttelytoimintaan. Reservistä voi myöhemmin palata aktiiviksi osallistumalla tuomaripäiviin ja osoittamalla riittävää pätevyyttä tuomariharjoittelun ja oman kokoelman esittämisen muodossa.