Liiton palvelut

Filatelistiliiton jäsenedut ja -palvelut

 

1. LIITON EDUT JA PALVELUT SUORAAN ”LIITTOJÄSENILLE”

 

Filatelisti-lehti

Vanhin – tai ainakin hyödynnetyin ja tunnetuin  – on Filatelisti-lehti. Lehti ilmestyy kahdeksana 56-64-sivuisena numerona vuodessa. Sisältö on varsin monipuolista: juttuja keräilyalueista, keräilijöistä ja tapahtumista meillä ja maailmalla. Kirjoitukset käsittelevät keräilyalueita laidasta toiseen: postimerkkejä, postihistoriaa, postikortteja, aiheita jne.

Lisätiedot

Digitaalinen arkisto (jäsenille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköiset julkaisut

Liiton nettisivuilla on ePaper-julkaisuina luettavissa Filatelistin vuosikerrat vuosikerrasta 2012 lähtien ja muuta tietopuolista kirjallisuutta.

Lisätietoja: https://www.filatelisti.fi/liiton-julkaisut/

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkikokoelmat 

Liiton nettisivuilla kokoelmia katseltavana reilusti yli 100.

(Tässä miniatyyrikuvina etulehdet vain osasta niistä.)

Lisätietoja: www.filatelisti.fi/kokoelmat/

 

 

 

 

 

 

 

Aitoutuspalvelu  

Suomen Filatelistiliiton valtuuttamien aitouttajien todistuksilla vahvistetaan filateelisen kohteen aitous. Aitoutustodistus voi olla toisinaan tarpeen, jos kyseessä on tavallista arvokkaampi kohde. Aitoutuksesta peritään maksu, joka on ns. liittojäsenille oleellisesti listahintaa alhaisempi.

Lisätietoja: www.filatelisti.fi/liitto/aitouttaminen/

 

Ulkomaisten näyttelyiden komissaaripalvelut       

Liitto on Kansainvälisen (FIP) ja Euroopan (FEPA) filatelistiliittojen jäsen. Näin Filatelistiliiton ns. liittojäsenillä on mahdollisuus osallistua postimerkkinäyttelyihin Suomen ulkopuolella.

Kansainvälisiin näyttelyihin nimitetään suomalainen komissaari, joka toimii näyttelyn järjestäjien ja näytteilleasettajien yhdyshenkilönä kaikissa esille tulevissa asioissa. Komissaari hoitaa kaiken paperi- ja sähköpostiliikenteen. Hän huolehtii kokoelmien kuljettamisesta näyttelyyn ja takaisin, mahdollisista tullauksista, jne.

 

 

 

 

 

2. JÄSENYHDISTYSTEN KAUTTA SAATAVAT LIITON EDUT/PALVELUT

Luennoitsijat              

Liitolla on erityinen joukko luennoitsijoita/esitelmöitsijöitä – siis henkilöitä – jotka ovat lupautuneet pyydettäessä tulemaan yhdistysten kerhoiltoihin tai muihin tapahtumiin esitelmöimään. Liiton nettisivuilla on nähtävillä tämä luettelo ja luettelossa on nähtävillä aiheet, joista asianomainen on ainakin valmis esitelmöimään.

Esitelmien aiheiden valikoima on erittäin laaja. Nämä luennoitsijat saattavat olla valmiit esitelmöimään myös muista aiheista, joten niistä kannattaa keskustella asianomaisten kanssa suoraan.

Liiton luennoitsijoiden hyödyntämiskynnystä on madallutettu siten, että Liitto korvaa luennoitsijoiden esitelmämatkojen kustannukset Liiton matkustussäännön (löytyy Liiton nettisivuilta: www.filatelisti.fi > Liitto > Säännöt) mukaisesti. Tähän tarkoitukseen on vuosittain Liiton budjettiin varattu tietty määräraha, jonka määrään korvauksia maksetaan.

Lisätietoja: www.filatelisti.fi/liitto/koulutus/

 

 

 

Koulutusseminaari-paketit  

Palveluna jäsenyhdistyksilleen Filatelistiliitossa on tuottanut erityisiä aineistopaketteja koulutustilaisuuksien tarpeisiin. Paketti sisältää koulutettavasta aiheesta ensinnäkin kouluttajan käyttöön powerpoint-kalvon setin ja toiseksi koulutustilaisuuteen osallistuville annettavaksi tarkoitetun vihkosen, jossa koulutettavat asiat on selitetty tekstein ja kuvin, jotta seminaariin osallistuvat jopa välttyisivät muistiinpanojen tekemiseltä ja voisivat vain keskittyä kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan.

Tällä hetkellä paketteja on valmiina aiheista Postimerkkeilyn peruskurssi, Paikallispostihistoriallisen kokoelman rakentaminen, Johdatus aihefilateliaan, 10 askelmaa kuvapostikorttien keräämiseen ja Näyttelykokoelman rakentaminen.

Koulutustilaisuus voi olla toteutettu joko aivan erillisenä koulutustilaisuutena tai useampana jaksona kerhoiltojen päätteeksi niin, että jaksot yhdessä vastaavat erillistä koulutustilaisuutta niin anniltaan kuin kestoltaan.

Filatelistiliitto tukee koulutuksia ensinnäkin siten, että edellä mainitut vihkoset liitto tarjoaa veloituksetta. Erillisten koulutustilaisuuksien tapauksessa on tietysti mahdollisuus hyödyntää liiton luennoitsijoita. Unohtaa ei tule myöskään Sivis-tukea.

Lisätietoja: www.filatelisti.fi/liitto/koulutus/

 

Vaihtojärjestö VBO   

VBO järjestää luotettavaa postimerkkien vaihtoa Suomen Filatelistiliiton jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten kesken. Merkkejä myydään ja ostetaan valintavihkojen välityksellä.

 Lisätietoja: www.filatelisti.fi/liitto/hallinto/vaihtojarjesto/

 

Kustanteet     

Liiton kustannustoiminta on ollut suunnattu nimenomaan laajoille piireille: Postimerkkeilijän Abckiria, Selvitä merkin julkaisijamaa jne. Näitä kustanteita on ostettavissa varsin ostajaystävällisiin hintoihin, joista jäsenyhdistysten kautta tilattuna on saanut vielä huomattavia määräalennuksia.

Lisätietoja: www.filatelisti.fi/lehdet/kategoria/myytava-kirjallisuus/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiton yhteistyökumppaneiden tuotealennukset   

Postimerkkiliike Lauri Peltonen Oy – eli LaPe – tarjoaa Filatelistiliiton jäsenyhdistyksille mahdollisuuden tehdä yhteisostoja alennettuun hintaan. Tarjous koskee Leuchtturmin ja Michelin tuotteita. Alennus on 30% normaalihintaisista tuotteista. Tilaus tulee tehdä keskitetysti jäsenyhdistyksen nimissä.

Lisätietoja: Yhteisostosetutiedote

 

 

 

3. LIITON EDUT/PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE

Pro Philatelia -mitali ja Pro Sodalitas -ansiomerkki

Liitto tarjoaa (omakustannushintaan) tarjolle Pro Philatelia -mitalin. Mitalissa on kuusi astetta. Mitali on tarkoitettu palkitsemaan henkilöitä, jotka ovat ansioituneet yhdistyksen toiminnassa, kansallisella tasolla näyttelyissä, kirjankirjoittajana tms.

 

 

Yhdistyksen jäsen voi tehdä yhdistyksen piirissä hyvin ansiokasta työtä osallistumatta esimerkiksi koskaan näyttelyihin. Pro Philatelia -mitali ei ole parhaimmillaan tällaisen merkittävän työn palkitsemiseen. Sen vuoksi on luotu uusi Pro Sodalitas -nimeä kantava ansiomerkki nimenomaan yhdistyksen toiminnassa ansioituneiden palkitsemiseen. Ansiomerkissä on kolme jäsenyysvuosiin perustuvaa asetta.

Lisätietoja: www.filatelisti.fi/liitto/ansiomitalit/

 

Opintokeskus Siviksen tuki  

Liitto on Opintokeskus Siviksen jäsen ja sitä kautta Liiton jäsenyhdistykset voivat hyödyntää Siviksen tukea ”koulutuksissaan” (≈ kerhoilta, jossa on esitelmä). Tuki on 21 euroa 45 minuutin pituista jaksoa kohti, kuitenkin enintään 55% todellisista kuluista. Tämän tuen hyödyntäminen aiheuttaa tietyn, mutta käytännössä varsin pienen byrokratian.

Yhdistyksille, jota ovat tätä tukea lähteneet hyödyntämään, tuki on rahamääräisesti ollut jopa moninkertainen verrattuna summaan, jonka jäsenyhdistys maksaa jäsenyhdistysjäsenmaksua Liitolle (niitä 3-eurosia per jäsen). Siis varsin kannattava.

Lisätiedot: Sivistiedote 2022

 

Postimerkin Päivän tai muiden yleisötapahtumien tuki     

Postimerkin Päivän tai muun filateelisen yleisötapahtuman paikkakunnallaan järjestävälle yhdistykselle Liitto tarjoaa ilmaiseksi 500 kpl postikortin erän jäsenyhdistyksen valitsemasta kuvasta ja jäsenyhdistyksen tekstein.

Jo kahtena viime kertana Posti Filatelistiliiton yhteistyökumppanina on antanut mahdollisuuden jäsenyhdistyksille valmistuttaa omakuvapostimerkkejä huomattavalla alennuksella.

Lisätiedot muihin yleisötapahtumiin liittyen: Muut yleisötapahtumat tiedote

 

 

 

Näyttelyiden tuki      

Liiton jäsenyhdistykset saavat kehykset käyttöönsä kansallisiin, alueellisiin ja kerhonäyttelyihin ilmaiseksi. (Näyttelyiden järjestäjä vastaa kuitenkin kehysten rahdista.)

Kerhonäyttelyn järjestäjälle Liitto tarjoaa

  • postikorttia, kuten Postimerkin Päiväänkin, mutta sillä erolla, että kortteja voi olla kaksi erilaista, á 500 kpl painos
  • anomuksesta rahallisen avustuksen: max 500€, max 50% näyttelyn kuluista ja vain tappion kattamisee

Lisätiedot kehysten lainauksesta:https://www.filatelisti.fi/nayttelyt/yleista-nayttelyista/

Lisätiedot korttiin liittyen: Muut yleisötapahtumat tiedote

Avustusanomukset Filatelistiliiton toimiston kautta: sfff@filatelisti.fi

 

 

 

Jäsenyhdistysten omat nettisivut   

Liiton nettisivustolle on perustettavissa jäsenyhdistystä varten oma alasivusto, jota jäsenyhdistys pääsee itse vapaasti ylläpitämään. Tämä on kätevä reaaliaikainen tapa kertoa yhdistyksen toiminnasta, kokoontumisajoista ja yhteystiedoista.

Lisätietoja liiton nettisivuston ylläpitäjältä: yllapito@filatelisti.fi

 

 

 

 

 

 

 

Materiaalia postimerkkeilyn suoramarkkinoimiseksi             

Harrasteestamme ansaitsee levittää tietoa. Liitto on tuottanut erilaisia esitteitä ja oppaita, joita jäsenyhdistys saa Liitolta veloituksetta markkinointitempauksiinsa (kuten Postimerkin Päivään, näyttelyihin kirjastoissa, keräilytapahtumiin jne.). Nämä materiaalit on kirjoitettu henkilöille, joilla entuudestaan ei ole tietoa postimerkkeilystä, leimoista, postikorteista, niiden käsittelystä, tunnistamisesta yms. Osasta materiaalista on erillinen ruotsinkielinen versio.

Lisätiedot Filatelistiliiton toimistosta: sfff@filatelisti.fi

 

 

Materiaalia postimerkkeilyn (piilo)markkinoimiseksi   

Harrastettamme on paikallaan yrittää levittää myös tavoilla, jotka eivät ole suoramarkkinointia.

Tätä varten on tuotettu ”Filateeliset kohteet Suomen historian merkkipaalujen havainnollistajina” -kirjanen. Se on tarkoitettu annettavaksi paikkakunnan historianopettajille. Jäsenyhdistys saa tuohon tarkoitukseen pyydettäessä kirjasia veloituksetta. Yhteys opettajiin halutaan syntyvän juuri jäsenyhdistyksistä, ei liitosta.

Seuraavaksi mietinnässä on materiaalia, jolla harrastettamme olisi markkinoitavissa kirjastoissa.

     Lisätiedot Filatelistiliiton toimistosta: sfff@filatelisti.fi

 

 

 

 

 

 

 

Liiton omat nettisivut

Liitto uudisti nettisivunsa nykyaikaiseksi. Kun teillä on tulossa jokin tapahtuma, niin kertokaa se sivuston ylläpitäjälle (yllapito@filatelisti.fi tai käyttäen sivun oikeassa yläkulmassa olevaa linkkiä ”Palaute ja yhteystiedot”), jolloin se saadaan ajankohtaisiin kaikkien nähtäville. Tai olette julkaisemassa kirjaa tai muuta tuotetta. On kaikkien etu saada tietoa tällaisista asioista!

Lisätietoja: www.filatelisti.fi