Yleistä näyttelyistä

Näyttelyt, vakuutukset ja näyttelykehykset.

Postimerkkinäyttelyitä järjestetään vuosittain kansallisella, pohjoismaisella (Nordia), eurooppalaisella (FEPA) sekä kansainvälisellä (FIP) tasolla. Myös muissa maanosissa järjestetään maanosan sisäisiä näyttelyitä. Lisäksi järjestetään alueellisia, paikallisia ja kerhonäyttelyitä.

Osallistumisoikeus FEPA- ja FIP-näyttelyihin on jokaisella keräilijällä, joka on saavuttanut kokoelmallaan vähintään kansallisen tason vermeil-mitalin (kullattu hopea, vähintään 75 pistettä). Nordia-näyttelyihin voi osallistua kokoelmalla, joka on saavuttanut kansallisessa näyttelyssä vähintään ison hopeamitalin (70 pistettä). Näyttelyihin osallistuminen edellyttää Suomen Filatelistiliiton jäsenyyttä.

Postimerkkinäyttelyyn kuuluu varsinaisen näyttelyn lisäksi olennaisena osana mahdollisuus oman kokoelman kartuttamiseen kauppiaiden tarjonnasta. Näyttelyn yhteydessä on usein myös koulutustilaisuuksia ja aina mahdollisuus tuttujen tapaamiseen! Kansallisissa näyttelyissä järjestetään useimmiten Suomen Filatelistiliiton ylintä valtaa käyttävä liittokokous.

 

Näyttelykokoelman vakuuttamisesta:

Näyttelyiden järjestäjät vastaavat yleisistä turvatoimista näyttelykokoelmien suhteen. Kuitenkin on suositeltavaa, että näytteilleasettajat vakuuttavat kokoelmansa näyttelyn (mukaanlukien kuljetus) ajaksi. Vakuutusmäärä on vakuutuksenottajan ilmoittama näyttelyyn osallistuvan kokoelman markkina-arvo. Vakuutusaika sovitaan näyttelykohtaisesti. Korvausperusteena on sattuneen vahingon määrä, enintään kuitenkin vakuutusmäärä.

Liiton aikaisempi näyttelykokoelman vakuutussopimus on irtisanottu 31.12.2018 alkaen. Liitto pyrkii saamaan voimaan uuden sopimuksen mahdollisimman pian. Toistaiseksi näytteilleasettajia kehotetaan hankkimaan vakuutuksensa suoraan omien vakuutusyhtiöidensä kautta.

 

Näyttelykehyksistä:

Suomen Filatelistiliitto vuokraa näyttelykehyksiä sekä jäsenkerhoille että ulkopuolisille. Kehykset toimitetaan pienissä tai isoissa rullakoissa (5 tai 10 kaksipuolista kehystä tarvikkeineen kussakin). Tilaaja huolehtii kuljetuskustannuksista.

Liiton jäsenkerhot saavat kehykset käyttöönsä kansallisiin, alueellisiin ja kerhonäyttelyihin ilmaiseksi. Näyttelyiden järjestäjä vastaa kuitenkin kehysten rahdista.

Ulkopuoliset tilaajat: iso rullakko / 10 päivää EUR 75,00, pieni rullakko / 10 päivää EUR 50,00

Kadonneista ja rikkoutuneista osista veloitetaan erikseen. Hinnaston saa tarvittaessa kehysten hoitajalta. Kehykset on varastoitu Forssaan ja niistä vastaa Kari Tapola / T:mi Kar-Tap, puh. 040 503 5675, sähköposti: kari.tapola(a)gmail.com

Näyttelykehysten vuokraamisesta kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen sekä Filatelistiliiton että kehysten hoitajan kanssa. Sovitusta lainauksesta tehtävä ilmoitus liiton toimistoon. Kehykset lähetetään Forssasta ja liiton toimisto hoitaa laskutuksen. Suomen Filatelistiliiton toimiston yhteystiedot ovat puh. 040 680 5025 ja sähköposti sfff(a)filatelisti.fi