Aitouttaminen

Aitoutustodistus takaa kohteen arvon.

Suomen Filatelistiliiton valtuuttamat aitouttajat palvelevat keräilijöitä omien erikoisalueidensa mukaisesti. Aitoutustodistuksella vahvistetaan filateelisen kohteen aitous, mikä saattaa toisinaan olla tarpeen, jos kyseessä on tavallista arvokkaampi kohde.

Liiton aitoutustoimikunta taistelee myös väärenteitä vastaan mm. tekemällä kansallisissa näyttelyissä tarkistuksia mukana olevien kokoelmien kohteiden aitoudesta.

Aitouttajien yhteystiedot ja erikoisalueet sekä aitoutussäännöt löydät myös alla olevasta dokumentistä. 

Aitouttajille maksettavat korvaukset (päivitetty 22.4.2024) ovat. 

A. Aitoutusmaksut Suomen Filatelistiliiton jäseniltä:

  • Postimerkin tai merkkiryhmän perusmaksu 25 € arvon ollessa alle 200 €
  • 45 € arvon ollessa alle 1000 €
  • 65 € arvon ollessa alle 2000 €
  • 100 € arvon ollessa yli 2000 €
  • Postaalisen kohteen perusmaksu 35 € arvon ollessa alle 200 €
  • 65 € arvon ollessa alle 1000 €
  • 95 € arvon ollessa alle 2000 €
  • 120 € arvon ollessa yli 2000 €

B. Aitoutusmaksut Suomen Filatelistiliittoon kuulumattomilta yllä olevat maksut kaksinkertaisina.

Kohteen arvolla tarkoitetaan erikoispostimerkkiluetteloissa olevia arvoja tai aitouttaja käyttää kohteen markkina-arvoa varsinkin postaalisten kohteiden osalta.

Aitoutusmaksujen lisäksi aitouttajalla on oikeus periä kopiokustannukset ja toimitusmaksu sisältäen normaalit lähetyskulut aina kirjatussa tai vakuutetussa kirjeessä. Aitouttaja perii myös lakisäälakisääteisen arvonlisäveron, jos hän on verovelvollinen.

Lähetyksen mukana aitouttajalle on aina oltava toimeksiantosopimus. Sen voi tulostaa Liiton nettisivuilta osoitteesta https://www.filatelisti.fi/liitto/aitouttaminen/ . Sivuilla voit myös tutustua aitoutussääntöihin, jotka toimeksiantajan on syytä tuntea.

Ulkomaisten postimerkkien aitouttajia löydät kansainvälisen aitouttajajärjestön AIEP:n sivuilta (englanniksi) täältä.