Aitouttaminen

Aitoutustodistus takaa kohteen arvon.

Suomen Filatelistiliiton valtuuttamat aitouttajat palvelevat keräilijöitä omien erikoisalueidensa mukaisesti. Aitoutustodistuksella vahvistetaan filateelisen kohteen aitous, mikä saattaa toisinaan olla tarpeen, jos kyseessä on tavallista arvokkaampi kohde.

Liiton aitoutustoimikunta taistelee myös väärenteitä vastaan mm. tekemällä kansallisissa näyttelyissä tarkistuksia mukana olevien kokoelmien kohteiden aitoudesta.

Aitouttajien yhteystiedot ja erikoisalueet sekä aitoutussäännöt löydät myös alla olevasta dokumentistä. Kun haluat aitouttaa kohteesi, siitä on tehtävä toimeksiantosopimus, joka on liitettävä aitoutettavan kohteen mukaan.

Aitoutusmaksut ovat toukokuusta 2018 lähtien:

(1) Suomen Filatelistiliiton jäseniltä

- postimerkin tai merkkiryhmän perusmaksu 20 € arvon ollessa alle 200 €, 40 € arvon ollessa alle 1000€ ja 60 € arvon ollessa yli 1000€

- postaalisen kohteen perusmaksu 30 € arvon ollessa alle 200 €, 60 € arvon ollessa alle 1000€ ja 90 €arvon ollessa yli 1000 €

(2) Suomen Filatelistiliittoon kuulumattomilta ovat ylläolevat maksut kaksinkertaisina.

Lisäksi aitouttajalla on oikeus periä kopiokustannukset ja toimitusmaksu sisältäen normaalit lähetyskulut aina kirjatussa tai vakuutetussa kirjeessä. Aitouttaja perii myös lakisääteisen arvonlisäveron, jos hän on verovelvollinen.

Ulkomaisten postimerkkien aitouttajia löydät kansainvälisen aitouttajajärjestön AIEP:n sivuilta (englanniksi) täältä.