Koulutus

Liiton jäsenilleen tarjoamat koulutusmateriaalit sekä luettelo luennoitsijoista.

LIITON OPASTUSVIDEOT

Liitto on tuottanut viisi lyhyttä, 2 - 3 minuutin pituista, opastusvideota, joissa kerrotaan postimerkkeilyn alkeita ja mm. mitä tehdä perinnöksi saadulle kokoelmalle.

Videot ovat käsikirjoittaneet ja suunnitelleet Juha Valtonen Petri Merta ja tuottanut Videotuotanto Mertavision Ky.

Videot löytyvät   -palvelusta, alla linkit (klikkaa kuvaa, aukeaa uuteen ikkunaan):

Osa 1 - Miten voin selvittää postimerkin arvon
Osa 2 - Suomen postimerkit
Osa 3 - Postimerkkien hankinta
Osa 4  - Postimerkkien laatu
Osa 5 - Miten teen kokoelman
Osa 6 - Postimerkkinäyttelyt

 

LIITON LUENNOITSIJAT JA KOULUTUSPAKETIT

Liitto on koonnut, esitelmöivien filatelistien ystävällisellä myötävaikutuksella, erityisen luennoitsijoiden joukon. Sen lisäksi, että tämä on asiana etevä, se on myös rahanarvoinen jäsenetu jäsenyhdistyksille.

 

Luennoitsijat

Filatelistiliitto on koonnut hyvän joukon eri alojen päteviä asiantuntijoita erityisiksi liiton luennoitsijoiksi. Heidän erikoisalansa ja yhteystietonsa löytyvät oheisesta luettelosta (tuorein versio luettelosta löytyy aina Liiton nettisivuilta www.filatelisti.fi > Liitto > Koulutus). Halutessaan esimerkiksi monipuolistaa kerhoiltaesitelmiensä kirjoa tai miettiessään kesätapahtumansa ohjelmaa, jäsenyhdistyksen edustajan tulee olla suoraan yhteydessä haluamaansa luennoitsijaan ja sopia tarkemmin aiheesta ja ajankohdasta luennoitsijan kanssa. Luennoitsijat toimivat täysin vapaaehtoispohjalta eivätkä saa toimestaan mitään palkkaa tai palkkiota. Heidän matkakustannukset tulee kuitenkin korvata. Liiton uuden matkustussäännön mukaan liitto toistaiseksi korvaa liiton luennoitsijoiden matkoja heidän käydessä kerhoissa esiintymässä. Matkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos matka olisi tehty edullisimmilla tavalla. (Matkakustakustannuksiin haetaan korvausta liiton vahvistamalla matkalaskulomakkeella. Liiton matkustussääntöön on linkki tuolta edellisessä kappaleessa mainitulta sivulta ja tuo lomake löytyy myös liiton nettisivuilta www.filatelisti.fi > Organisaatio > Toimisto).

 

Luennoitsijaksi?

Meidän kaikkien etu on, että luennoitsijoiden joukko laajenee ja monipuolistuu. Liiton luennoitsijaksi eli listalle ilman muuta pääsee, mutta ei ihan hetken mielijohteesta. Henkilön hyväksyy liiton luennoitsijaksi Filatelistiliiton hallitus henkilön kirjallisesti tekemästä vapaamuotoisesta pyynnöstä. Pyynnössä tulee kertoa aiheet, joista henkilö ainakin on valmis esitelmöimään, ja referensseinä vähintään kolme kerhoa, joiden tilaisuuksissa on esitelmöinyt (kerhoilta katsotaan tilaisuudeksi). Jos liiton hallituksessa ei noita esitelmöintejä tai itse henkilöä tunneta, voi liiton hallitus olla yhteydessä noihin referensseihin. Luennoitsijan tulee olla maksanut liiton sääntöjen 3. pykälän 3. momentissa kuvattu liittojäsenmaksu eli olla ns. liittojäsen.

 

Koulutuspaketit

Filatelistiliitto on ryhtynyt yhdessä joidenkin yhdistysten ja henkilöiden kanssa tuottamaan erityisiä aineistopaketteja koulutustilaisuuksien tarpeisiin. Tällainen paketti sisältää koulutettavasta aiheesta ensinnäkin kouluttajan käyttöön paketista riippuen 40-100 powerpoint-kalvon setin. Sitten pakettiin kuuluu koulutustilaisuuteen osallistuville annettavaksi tarkoitettu 20-40 sivun laajuinen vihkonen, jossa koulutettavat asiat on selitetty tekstein ja kuvin, jotta tilaisuuteen osallistuvat jopa välttyisivät muistiinpanojen tekemiseltä ja voisivat vain keskittyä kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan.

Tällä hetkellä paketteja on valmiina seuraavista aiheista:

  • Postimerkkeilyn peruskurssi, pohjautuen Juha Valtosen ja Postimerkkeilijän Abckirian muiden kirjoittajien teksteihin.
  • Näyttelykokoelman rakentaminen, pohjautuen pääasiassa Petteri Hannula teksteihin.
  • Paikallispostihistoriallisen kokoelman rakentaminen, pohjautuen Postihistoriallisen yhdistyksen kehityshankkeeseen.
  • Johdatus aihefilateliaan, pohjautuen Aihefilatelistien kehityshankkeeseen, jossa Jari Majanderin tekstit ovat keskeisiä.
  • 10 askelmaa kuvapostikorttien keräämiseen, pohjautuen pääasiassa Allan Pihlin teksteihin.

Paketteihin pohjautuvien koulutustilaisuuksien kestot vaihtelevat riippuen siitä, missä määrin keskustelua syntyy ja missä määrin erilaisia esimerkkejä halutaan käydä lävitse. Tyypillinen aika vaihtelee kahdesta tunnista neljään tuntiin, riippuen myös aiheesta. Kun edellä puhutaan ”koulutustilaisuudesta”, niin sen toteuttamiseksi on kaksi tapaa:

  1. Aivan erillinen koulutustilaisuus. Ei siis kerhoiltaesitelmä, vaan todellinen tilaisuus, jolla on oma aikansa ja paikkansa. (Tällä tavalla kokoelmanrakentamiskoulutustilaisuuksia ovat järjestäneet mm. Joensuun Postimerkkeilijät, Keski-Suomen Filatelistiseura, Tampereen Filatelistiseura ja Turun Postimerkkikerho sekä paikallispostihistoriallisen kokoelman rakentamista käsitteleviä tilaisuuksia Pohjanmaan kerhot Vaasan Filatelistien johdolla ja Turun Postimerkkikerho.)
  2. Useampana jaksona kerhoiltojen päätteeksi niin, että jaksot yhdessä vastaavat erillistä koulutustilaisuutta niin anniltaan kuin kestoltaan. (Tällä tavoin Forssan Filatelistikerho on järjestänyt toisaalta postimerkkeilyn perusteiden ja toisaalta kokoelmanrakentamisen koulutukset.)

Filatelistiliitto tukee edellä esitetyllä kahdella tavalla toteutettuja koulutuksia ensinnäkin siten, että edellä mainitut vihkoset liitto tarjoaa veloituksetta. Erillisten koulutustilaisuuksien tapauksessa on tietysti mahdollisuus hyödyntää liiton luennoitsijoita. Unohtaa ei tule myöskään Sivis-tukea, jos koulutus on ilmoitettu Siviksen koulutuskalenteriin sekä muutenkin markkinoitu ja hallinnoitu tavalla, joka oli esitelty tarkemmin Filatelisti-lehden edellisessä numerossa. Tämä tuki on korkeintaan 55% tilaisuuden kuluista tai noin 35 euroa koulutustunnilta.

Kun Liiton jäsenyhdistyksellä on kiinnostusta tällaisen koulutustilaisuuden järjestyttämiseen, niin olkaa yhteydessä Filatelistiliittoon. Sieltä asia välitetään potentiaaliselle kouluttajalle, jonka kanssa voitte sopia asioista varsinaisesti.

Lisätiedot

Luennoitsija- ja koulutuspakettiasioista vastaa Filatelistiliiton puheenjohtaja Petteri Hannula, joka vastaa mielellään asiaa koskeviin kysymyksiin. Puhelin 045 7731 2770, sähköposti petteri(a)hannulat.net.