Koulutus

Liiton jäsenilleen tarjoamat koulutusmateriaalit sekä luettelo luennoitsijoista.

Luennoitsijat

Suomen Filatelistiliitolla on suuri joukko asiantuntevia luennoitsijoita, jotka ovat lupautuneet esitelmöimään kerhoissa omien erikoisalueidensa aiheista. 

Suomen Filatelistiliitto on jälleen vuoden 2014 alusta Opintotoiminnan Keskusliiton jäsen, mikä mahdollistaa Filatelistiliiton jäsenyhdistykset hyödyntämään Opintotoiminnan Keskusliiton avustuksia luennoitsijoiden matkakustannusten kattamisessa. Tämän ulkopuolisen avustusmahdollisuuden vuoksi Filatelistiliitto ei itse enää osallistu esitelmoitsijöistä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.

Luettelo liiton luennoitsijoista ja heidän erikoisalueistaan 

 

Koulutusmateriaalit

Liitto ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat monipuolista koulutusmateriaalia (liitteinä alla) filatelian perustiedoista myös pidemmälle päässeille keräilijöille aina näyttelykokoelman rakentamiseen asti. Liitto järjestää myös erilaisia koulutustapahtumia eri puolilla Suomea. Nämä löydät tapahtumakalenterista.