Koulutus

Liiton jäsenilleen tarjoamat koulutusmateriaalit sekä luettelo luennoitsijoista.

 

LIITON LUENNOITSIJAT JA KOULUTUSPAKETIT

Liitto on koonnut erityisen luennoitsijoiden joukon ja liitto yhteistyökumppaneineen on valmistanut erityisiä seminaaripaketteja. Sen lisäksi, että molemmat ovat asioina eteviä, ne ovat myös rahanarvoisia jäsenetuja jäsenyhdistyksille.

 

Luennoitsijat

Filatelistiliitto on koonnut hyvän joukon eri alojen päteviä asiantuntijoita erityisiksi liiton luennoitsijoiksi. Heidän erikoisalansa ja yhteystietonsa löytyvät tästä linkistä. Halutessaan esimerkiksi monipuolistaa kerhoiltaesitelmiensä kirjoa tai miettiessään kesätapahtumansa ohjelmaa jäsenyhdistyksen edustajan tulee olla suoraan yhteydessä haluamaansa luennoitsijaan ja sopia tarkemmin aiheesta ja ajankohdasta luennoitsijan kanssa.

Luennoitsijat toimivat täysin vapaaehtoispohjalta eivätkä saa toimestaan mitään palkkaa tai palkkiota. Heidän matkakustannukset tulee kuitenkin korvata. Liiton uuden matkustussäännön mukaan liitto toistaiseksi korvaa liiton luennoitsijoiden matkoja heidän käydessä kerhoissa esiintymässä. Matkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos matka olisi tehty edullisimmilla tavalla. (Jos matkustamisesta aiheutuu muita kuluja, kuten yöpymisiä, niin niistä vastaa luennoitsijan tilannut yhdistys. Matkakustakustannuksiin haetaan korvausta liiton vahvistamalla matkalaskulomakkeella. Liiton matkustussääntö on julkaistu kokonaisuudessaan Filatelistin 5/2018 sivulla 49.) ja se löytyy myös nettisivuiltamme kohdasta Liitto -> Säännöt.

 

Koulutuspaketit

Filatelistiliitto on ryhtynyt yhdessä joidenkin yhdistysten ja henkilöiden kanssa tuottamaan erityisiä aineistopaketteja koulutustilaisuuksien tarpeisiin. Tällainen paketti sisältää koulutettavasta aiheesta ensinnäkin kouluttajan käyttöön paketista riippuen 40-100 powerpoint-kalvon setin. Sitten pakettiin kuuluu koulutustilaisuuteen osallistuville annettavaksi tarkoitettu 20-40 sivun laajuinen vihkonen, jossa koulutettavat asiat on selitetty tekstein ja kuvin, jotta tilaisuuteen osallistuvat jopa välttyisivät muistiinpanojen tekemiseltä ja voisivat vain keskittyä kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan.

Tällä hetkellä paketteja on valmiina seuraavista aiheista:
- Postimerkkeilyn peruskurssi, pohjautuen Juha Valtosen ja Postimerkkeilijän Abckirian muiden kirjoittajien teksteihin.
- Näyttelykokoelman rakentaminen, pohjautuen pääasiassa Petteri Hannula teksteihin.
- Paikallispostihistoriallisen kokoelman rakentaminen, pohjautuen Postihistoriallisen yhdistyksen kehityshankkeeseen.

Lisäksi on juuri valmistumassa täydennys tarjontaan: Aihefilatelia-paketti pohjautuen Aihefilatelistien kehityshankkeeseen, jossa Jari Majanderin tekstit ovat keskeisiä.

Suunnittelupöydällä ovat lisäksi häämöttämässä Avoimen filatelian ja Kuvapostikorttien -paketit.

Paketteihin pohjautuvien koulutustilaisuuksien kestot vaihtelevat riippuen siitä, missä määrin keskustelua syntyy ja missä määrin erilaisia esimerkkejä halutaan käydä lävitse. Tyypillinen aika vaihtelee kahdesta tunnista neljään tuntiin, riippuen myös aiheesta. Kun edellä puhutaan ”koulutustilaisuudesta”, niin sen toteuttamiseksi on kaksi tapaa:

  1. Aivan erillinen koulutustilaisuus. Ei siis kerhoiltaesitelmä, vaan todellinen tilaisuus, jolla on oma aikansa ja paikkansa. (Tällä tavalla kokoelmanrakentamiskoulutustilaisuuksia ovat järjestäneet mm. Joensuun Postimerkkeilijät, Keski-Suomen Filatelistiseura, Tampereen Filatelistiseura ja Turun Postimerkkikerho sekä paikallispostihistoriallisen kokoelman rakentamista käsitteleviä tilaisuuksia Pohjanmaan kerhot Vaasan Filatelistien johdolla ja Turun Postimerkkikerho.)
  2. Useampana jaksona kerhoiltojen päätteeksi niin, että jaksot yhdessä vastaavat erillistä koulutustilaisuutta niin anniltaan kuin kestoltaan. (Tällä tavoin Forssan Filatelistikerho on järjestänyt toisaalta postimerkkeilyn perusteiden ja toisaalta kokoelmanrakentamisen koulutukset.)

Filatelistiliitto tukee edellä esitetyllä kahdella tavalla toteutettuja koulutuksia ensinnäkin siten, että edellä mainitut vihkoset liitto tarjoaa veloituksetta. Erillisten koulutustilaisuuksien tapauksessa on tietysti mahdollisuus hyödyntää liiton luennoitsijoita. Unohtaa ei tule myöskään Sivis-tukea, jos koulutus on ilmoitettu Siviksen koulutuskalenteriin sekä muutenkin markkinoitu ja hallinnoitu tavalla, joka oli esitelty tarkemmin Filatelisti-lehden edellisessä numerossa. Tämä tuki on korkeintaan 55% tilaisuuden kuluista tai noin 20 euroa koulutustunnilta.

Kun Liiton jäsenyhdistyksellä on kiinnostusta tällaisen koulutustilaisuuden järjestyttämiseen, niin olkaa yhteydessä Filatelistiliittoon. Sieltä asia välitetään potentiaaliselle kouluttajalle, jonka kanssa voitte sopia asioista varsinaisesti.

Lisätiedot

Luennoitsija- ja koulutuspakettiasioista liittohallituksessa vastaa Petteri Hannula, joka mielellään vastaa asiaa koskeviin kysymyksiin. Hänen puhelinnumeronsa on 045 7731 2770 ja sähköpostiosoitteensa petteri(a)hannulat.net.