Kerhot

Suomessa toimii yli 70 Filatelistiliiton jäsenyhdistystä.

Liiton jäsenyhdistykset ovat keskeisin osa maamme järjestäytynyttä filateelista toimintaa. Suurin osa jäsenyhdistyksistä on paikallisia yleiskerhoja , "postimerkkikerhoja", joiden lisäksi maassamme toimii muutamia valtakunnallisia erikoiskerhoja. 

Alta löydät kaikkien kerhojen yhteystiedot. Kerhot ottavat mielihyvin vastaan vierailijoita ja uusia jäseniä. Kerhoista löytyy apua niin keräilyä vasta aloitteleville kuin harrasteessa pidemmälle päässeillekin.

Tervetuloa kerhoihin!