Etsitään materiaalia historianopettajile

Materiaalia historianopettajille -avunpyyntö!

Postimerkkiin on pienestä koostaan johtuen päästy tiivistämään Suomen kulttuurin ja historian tärkeimmistä aiheista kaikkein olennaisin sisältö. Koska postimerkin viesti on luettavissa jo yhdellä vilkaisulla, se sopii hyvin aatteiden, arvojen ja propagandan levittämiseen.

Visuaalisuutensa ja sisältämiensä voimakkaiden arvolatausten vuoksi postimerkki on erinomainen apuväline historianopetuksessa. Postimerkeistä voi helposti laatia mm. erilaisia kuvien tulkintaa harjoittavia tehtäviä. Postimerkit ovat laaja ja erityisen hyödyllinen kuvapankki myös siksi, että julkisuutensa vuoksi niiden käyttö ei ole samalla tavalla tekijänoikeuksien rajoittamaa kuin useimpien muiden kuvien.

 

Paketti Suomen historian merkkipaaluista

Filatelistiliiton hallituksessa on päätetty tuottaa erityinen postimerkkeihin ja muihin filateelisiin kohteisiin pohjautuva kuvapaketti Suomen historian merkkipaaluista. Historianopettaja voisi hyödyntää kuvia opetuksen havainnollistamisessa. Postimerkit kuva-aiheina toisivat oman herätteensä mielenkiintoon.

Tällaiset merkkipaalut on lueteltu oheisessa historian lehtori Juha Valtosen, joka myös aktiivisena filatelistivaikuttajana tunnetaan, laatimassa luettelossa. Pyydetään keräilijöitä tutkimaan kokoelmansa sekä merkki- ja kohdevarastonsa olisiko siellä kohteita, joilla voisi luettelossa mainittuja tapahtumia ja asioita havainnollistaa.

Filatelistiliitto valmistaa kuvat esittelevän vihkosen historian opettajille annettavaksi. Kuvien jakaminen tulee tapahtumaan Filatelistiliiton nettisivuilta, johon johtava linkki kerrottaan tuossa vihkosessa. Kuvien toimittajat mainitaan nimeltä aina kuvan yhteydessä tässä vihkosessa.

 

Tarjoaa jäsenyhdistyksille keinon piilomarkkinointiin

Filatelistiliitto esittää, että historianopettajien lähestyminen tulisi tapahtumaan paikallisyhdistysten toimesta. Tähän on moniakin syitä. Yksi syy on paikallistuntemus. Toiseksi on etevää, että suhde syntyy historianopettajan ja paikallisyhdistyksen välille, joka luo mahdollisuuksia yhteistoiminnalle muutoinkin. Vihkonen olisi veloitukseton – eli jäsenetu jäsenyhdistyksille.

Pohjimmainen ajatus on näin tietoa ja apua jakamalla suorittaa PR-toimintaa filatelian puolesta.

 

Kuvien toimittaminen

Kohteista otetut skannaukset, kuvat, pyydetään lähettämään Petteri Hannulalle sähköpostitse (petteri@hannulat.net) 30.4.2019 mennessä. Kuvien toimittamisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan, mihin asiaan kukin kuva liittyy (viittaus ohessa olevan luettelon kohtaan kohdan numerolla riittää hyvin). Kuvien pyydetään olevan jpg-muodossa.

Kuvat toimittamalla henkilö antaa Liitolle oikeuden jakaa kuvia eteenpäin historianopettajille opetustarkoituksiin ja käytettäväksi kuvat esittelevässä vihkosessa. Liitolla ei ole mahdollisuutta maksaa kuvien oikeuksien omistajille korvauksia, koska Liitto ei saa itsekään korvauksia esimerkiksi oppilaitoksilta – kyse on puhtaasti filatelian piilomarkkinoinnissa. Kuvien toimittaja myös kuvat toimittamalla takaa, että hänellä on kuviin tekijänoikeudet.

Historian merkkipaalut