Liittokokous

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous.

Kokouskutsut ja materiaalit toimitetaan kerhojen yhteyshenkilöille sääntöjen edellyttämän aikataulun mukaan ennen kokousta.

 

Liittokokouskutsu ja -materiaalit 2024