Filatelisti-lehden uudistuksessa tavoitteena tulevaisuus

Tiedote Filatelisti-lehteä kustantavan Oy Finlandia 88:n hallitukselta.

Tavoitteena tulevaisuus

Filatelistiliiton vuoden 2021 liittokokous päätti, että liiton tärkein tavoite on löytää filateliasta kiinnostuneita uusia jäseniä sekä jäsenyhdistyksille että liitolle itselleen. Jotta tavoitteeseen päästään, täytyy markkinointia ja tiedotusta laajentaa oman sisäpiirimme ulkopuolelle. Filatelisti-lehti tulee olemaan merkittävä osa tätä uutta tulevaisuutta, jossa filatelian kiehtovaa maailmaa halutaan avata yhä suuremmalle yleisölle.

Nyt ei ole kysymys pelkästään lehden uudistamisesta, vaan ajattelutavan muutoksesta. Media on jo vuosikymmen sitten siirtynyt digitaaliseen maailmaan, joka on vaatinut kustantajilta sekä päätoimittajilta uudenlaisen ajattelutavan omaksumista ja erityisesti uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Ei enää riitä, että tekee lehdestä digikopion, vaan myös lehden sisällön, ulkoasun ja jakelun pitää vastata digitaalisen maailman vaatimuksiin.

Oma Filatelisti-lehtemme on koko 2000-luvun pysynyt pääosin muuttumattomana. Lehtemme saa kiitosta lukijoiltaan, mutta nyt haluamme saattaa nykyiset lukijamme entistä tyytyväisemmiksi ja samalla löytää uusia lukijoita, sillä ilman heitä, lehtemme tulee vuosien myötä kuihtumaan. Tavoitteemme on rohkea ja perustuu paljolti vapaaehtoistyöhön. Hanke on myös vaativa, sillä haluamme että Filatelisti on koko alan kiinnostavin ja laadukkain julkaisu. Tavoitteenamme on nostaa Filatelisti-lehti järjestölehtitasolta merkittäväksi alan julkaisuksi, kansainvälisestikin.

Jotta pääsemme tavoitteeseemme, pitää meidän olla valmiita upottamaan kätemme syvälle saveen. Tulemme muuttamaan lehden ulkoasua vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Erityisesti lehden digitaalinen muoto täytyy saada toimivaksi. Tämä vaatii taiton uusimista helppolukuisemmaksi ja jäsennellymmäksi. Printtiversion, joka tulee säilymään vielä vuosia, rinnalle tuotetaan interaktiivinen digitaalinen versio (joka ei siis ole pelkästään pdf), jota pystyy lukemaan kaikilla päätelaitteilla ja jonka laajakin jakelu on mahdollista ilman merkittäviä lisäkuluja.

Toinen tärkeä toimenpide on nostaa lehden kokonaisvaltaista laatua, eli sisältöä. Tämä tarkoittaa vuosittaista päätoimittajan tekemää sisältö- ja julkaisusuunnitelmaa, jotka mahdollistavat aikaisempaa tasapainoisemman ja laadukkaamman sisällöntuoton ja sen taittamisen. Laadukkuus on asia, jota yleensä harva vastustaa. Mutta jotta siihen päästään, tarvitaan tekijöitä, motivaatiota ja aikaa. Sisällön laadukkuus on tärkein syy siihen, että Filatelisti ilmestyy ensi syksystä lähtien kahden kuukauden välein, eikä kuten nyt, puolentoista kuukauden välein. Laadukkaamman ja laajemman lehden tekeminen vaatii yksinkertaisesti enemmän aikaa.

Koska tavoitteenamme on palvella nykyisiä ja uusia lukijoita entistä paremmin, kasvatamme lehden sivumäärää melkoisesti – 84 sivuiseksi nykyisen 54 sivuisen sijaan. Tämä tarkoittaa lukijoille lähes 100 sivua enemmän sisältöä vuodessa kuin mitä nykyinen kahdeksan kertaa ilmestyvä lehtemme tarjoaa. Kookkaampi ja laadukkaampi lehti houkuttelee myös mainostajia paremmin kuin nykyinen. Mutta vieläkin tärkeämpää on vakuuttaa uudet lukijat. Uskomme että uusi lehtemme vastaa sisällöltään merkittävästi paremmin tämän päivän filatelistien tarpeisiin, digitaalisuuden tuodessa meille mahdollisuuden merkittävästi laajempaan jakeluun nykyisten ja uusien yhteistyökumppaneittemme kautta.

Uudistunut Filatelisti on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka kautta Liitto tulee luomaan uusia tartuntapintoja nykyisille ja tuleville filatelisteille. Kunnianhimoisen 3-vuotistoimintasuunnitelmamme tavoitteena on toimia edelläkävijänä, ei pelkästään julkaisijana vaan uusien ajatuksien synnyttäjänä ja toteuttajana!

Kevätterveisin
Filatelistiliiton kustannusyhtiön
Finlandia 88 oy:n hallitus