Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 6 jäsentä.

Liiton hallitus kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään toimikuntien hallitukselle tekemät esitykset ja käydään läpi muut hallituksen vastuulle kuuluvat asiat. Tällaisia ovat mm. Liiton talous, toimikuntien asiat, näyttelyt ja messut jne. 

Hallituksen kokouksiin osallistuu jäsenten lisäksi Filatelisti -lehden päätoimittaja.

 

Hallitus 2018-2019

  Klaus Juvas, Puheenjohtaja
puh. 040 516 0316
klaus.juvas(a)gmail.com
 
Marcus Olli, Varapuheenjohtaja
puh. 0500 574 284
olli.marcus(a)gmail.com
Petteri Hannula
puh. 045 773 12770
petteri(a)hannulat.net
Jukka Mäkipää
puh. 040 772 5579
makipaa.jukka(a)gmail.com
Antero Lähteenmäki
puh. 044 539 2521
antero.lahteenmaki(a)fimnet.fi
Kai Varsio
puh. 044 588 7468
kai.varsio(a)hotmail.com
Seppo Salonen
puh. 040 525 2217
seppo.salonen2016(a)gmail.com

 

Hallitus kesäkokouksessa 12.8.2017. Kuva Lauri Poropudas.

Vasemmalta Antero, Klaus, Marcus, Seppo, Jukka, Petteri ja Kai.