Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 6 jäsentä.

Liiton hallitus kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään toimikuntien hallitukselle tekemät esitykset ja käydään läpi muut hallituksen vastuulle kuuluvat asiat. Tällaisia ovat mm. Liiton talous, toimikuntien asiat, näyttelyt ja messut jne. 

Hallituksen kokouksiin osallistuu jäsenten lisäksi Filatelisti -lehden päätoimittaja.

 

Hallitus 2024 (4.5.)

 

Vesa Hirsmäki, Puheenjohtaja

   
Rasmus Berg Juhan Blomster Harry Dunkel
Heidi Heiniö Juha Niininen Tapio Tuominen