Toimikunnat

Liiton toimikunnat toteuttavat tekevät toimintaehdotuksia hallitukselle ja toimeenpanevat hallituksen tekemiä päätöksiä.

Aitoutustoimikunta

Aitoutustoimikunta taistelee postimerkkien ja -leimojen väärenteitä vastaan. Aitoutustoimikunnan puheenjohtajana toimii Hannu Kauppi ja jäseninä liiton valtuuttamat aitouttajat. Luettelo liiton aitouttajista ja heidän vastuualueistaan löytyy tästä.

Aitouttajat tekevät aidoiksi toteamilleen kohteille aitoutustodistuksia ja vastaavasti leimaavat väärenteiksi todetut kohteet asianmukaisilla leimoilla, jotta ne eivät jatkaisi kiertoaan markkinoilla ja aiheuttaisi taloudellista vahinkoa keräilijöille ja imagovahinkoa koko alalle. Lisätietoja aitouttamisesta.

 

Filateelinen toimikunta

Toimikunnan tehtäviin kuuluvat liiton hallitukselle tehtävät esitykset mm. tuomari-, tuomariharjoittelija- ja komissaarinimityksistä, Suomessa järjestettävien näyttelyiden säännöistä ja tuomaristojen kokoonpanoista sekä kansainvälisten arvostelusääntöjen suomennoksista. Toimikunta vastaa lisäksi tuomarien, tuomariharjoittelijoiden ja näytteilleasettajien koulutuksesta, mm tuomaripäivien järjestämisestä sekä FIP:n komissioiden Suomen edustajien toimintaan liittyvistä tehtävistä.

Filateeliseen toimikuntaan kuuluvat Ari Muhonen (pj), Jussi Murtosaari (siht), Jari Majander, Jukka Mäkinen sekä Jukka Mäkipää.

 

Taloustoimikunta

Taloustoimikunta vastaa liiton taloudesta ja tärkeimmät tehtävät ovat budjetin laadinta ja sen seuranta, mm. tuottamalla kassavirtaraportit hallituksen kokouksiin. Toimikunta tekee kiinteästi yhteistyötä liiton tilitoimiston kanssa. Toimikunnan jäsenet ovat Marcus Olli (pj) ja Petteri Hannula.

 

Kerhojen tuki -toimikunta

Kerhojen tuki -toimikunta koordinoi ja kehittää kerhojen tukitoimintoja sekä alue- että paikallistasolla. Sille kuuluvat myös koulutusasiat. Toimikunnan jäsenet ovat Klaus Juvas, Petteri Hannula ja Seppo Salonen. Hannulan erityisenä vastuualueena toimikunnassa on ollut Opintokeskus Siviksen tukiasiat sekä liiton koulutusmateriaali.

 

Nettitoimikunta

Nettitoimikunnan päätehtävä on huolehtia liiton nettisivujen toimivuudesta yhdessä palveluntarjoajan kanssa sekä tuottaa sivuille ajantasaista sisältöä. Toimikuntaan kuuluvat Jukka Mäkipää ja Tuomas Juvonen.