Toimikunnat

Liiton toimikunnat tekevät toimintaehdotuksia hallitukselle ja toimeenpanevat hallituksen tekemiä päätöksiä.

Aitoutustoimikunta

Aitoutustoimikunta taistelee postimerkkien ja -leimojen väärenteitä vastaan. Aitoutustoimikunnan puheenjohtajana toimii Hannu Kauppi ja jäseninä liiton valtuuttamat aitouttajat. Luettelo liiton aitouttajista ja heidän vastuualueistaan löytyy tästä.

Aitouttajat tekevät aidoiksi toteamilleen kohteille aitoutustodistuksia ja vastaavasti leimaavat väärenteiksi todetut kohteet asianmukaisilla leimoilla, jotta ne eivät jatkaisi kiertoaan markkinoilla ja aiheuttaisi taloudellista vahinkoa keräilijöille ja imagovahinkoa koko alalle. Lisätietoja aitouttamisesta.

 

Filateelinen toimikunta

Toimikunnan tehtäviin kuuluvat liiton hallitukselle tehtävät esitykset mm. tuomari-, tuomariharjoittelija- ja komissaarinimityksistä, Suomessa järjestettävien näyttelyiden säännöistä ja tuomaristojen kokoonpanoista sekä kansainvälisten arvostelusääntöjen suomennoksista. Toimikunta vastaa lisäksi tuomarien, tuomariharjoittelijoiden ja näytteilleasettajien koulutuksesta, mm tuomaripäivien järjestämisestä sekä FIP:n komissioiden Suomen edustajien toimintaan liittyvistä tehtävistä.

Filateeliseen toimikuntaan kuuluvat Ari Muhonen (pj), Jussi Murtosaari (siht), Jari Majander, Jukka Mäkinen sekä Jukka Mäkipää.

 

Taloustoimikunta

Taloustoimikunta vastaa liiton taloudesta ja tärkeimmät tehtävät ovat budjetin laadinta ja sen seuranta, mm. tuottamalla kassavirtaraportit hallituksen kokouksiin. Toimikunta tekee kiinteästi yhteistyötä liiton tilitoimiston kanssa. Toimikunnan jäsenet ovat Kari Lindholm ja Petteri Hannula.

 

Kerhojen tuki -toimikunta

Kerhojen tuki -toimikunta omana elimenään on lakkautettu ja kerhojen tukemiseen liittyvät asiat ovat koko hallituksen kollektiivisella vastuulla.

 

Nettitoimikunta

Nettitoimikunnan päätehtävä on huolehtia liiton nettisivujen ja SoMe-alustojen (tällä hetkellä vain Facebook) toimivuudesta yhdessä palveluntarjoajan kanssa sekä tuottaa niille ajantasaista sisältöä.