Säätiö

Yleistä

Suomalaisen Filatelian Edistämissäätiön juuret ovat 1950-luvun lopulla, jolloin Suomen Filatelistiliitto ja Posti- ja Lennätinhallitus perustivat Postimuseosäätiön. Suomen Posti Oyj halusi irrottautua säätiöstä vuoden 2005 lopussa ja keskittyä pelkästään liiketoimintaansa. Tällöin säätiön nimeksi tuli Suomalaisen Filatelian Edistämissäätiö ja sen säännöt sekä toiminta-ajatus uudistettiin.

 

Säätiön toiminta

Säätiön perustoiminta koostuu varainhankinnasta, varojen hoidosta ja avustusten myöntämisestä. Varainhankinta perustuu pääsääntöisesti lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamiseen. Varojen hoidossa keskeisenä perusajatuksena on turvaava ja tuottava sijoittaminen.

Säätiö järjestää kerran vuodessa julkisen apurahojen haun, josta ilmoitetaan Filatelisti-lehdessä sekä Filatelistiliiton nettisivuilla. Tyypillisesti haku on alkuvuodesta ja päätökset apurahoista tehdään kevään aikana.

Avustuksia voivat hakea Suomen Filatelistiliiton jäsenkerhot ja yksittäiset henkilöt, jotka ovat maksaneet liittomaksun.

 

Eeva ja Raimo Peltosen rahasto

Merkittävin osa avustuksista myönnetään Eeva ja Raimo Peltosen rahastosta. Rahasto muodostettiin vuonna 2012, jolloin edesmennyt keräilijä Raimo Peltonen jätti säätiölle merkittävän perinnön. Testamentin mukaisesti rahastosta jaettavilla apurahoilla tuetaan ensisijaisesti filateelisia hankkeita, jotka aihealueiltaan olivat Peltosta lähellä. Niitä ovat mm. rautatiefilatelia, postihistoria, leimamerkit, ehiöt, näyttelyfilatelian kehittäminen ja filatelian kehittäminen yleensä. Tämä määritys ei tietenkään estä hankkeita näiden alueiden ulkopuolelta. 

 

Hallitus ja asiamies

Säätiöllä on nelihenkinen hallitus ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta. Säätiön sääntöjen mukaisesti jäsenet nimittää Suomen Filatelistiliitto.

Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana toimii Jussi Tuori ja jäseniä ovat Risto Pitkänen, Tapio Tuominen ja Tuomas Juvonen.

Säätiön asiamiehenä toimii Jani Taskinen, p. 050 501 3640, jani.taskinen(a)elisanet.fi

 

Säätiön säännöt

Säätiön nykyiset säännöt vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa vuonna 2013.